contact

Contact

NEVI

We hebben de resultaten van ons jaarlijkse inkoopsoftware-onderzoek in de Nederlandse markt bekend gemaakt door het onderzoek te publiceren in het april-nummer van het inkoopvakblad Deal! Magazine. De lezers van het blad krijgen hiermee inzicht in adoptie van verschillende inkoopmodules door Nederlandse inkopers en het effect hiervan op de inkoopprestaties.

In de volgende uitgave van het Deal! Magazine presenteert Qando de resultaten van haar jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van inkoopsoftware in de Nederlandse markt. De adoptie van zeven types oplossingen is onderzocht waarbij (als tipje van de sluier) met name P2P steeds vaker wordt gebruikt.

Naar aanleiding van het Procurement Seminar, georganiseerd op 16 november 2012 door Harvey Nash, heeft Freek Andriesse (adjunct hoofdredacteur) van het inkoopblad Deal! een verslag gemaakt van dit succesvolle event. Ruim 130 inkoop- en HR-professionals vanuit meer dan 80 organisaties hebben

Subscribe to NEVI

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar