contact

Contact

Markten

In Nederland is een groot aantal banken, verzekeraars en financiële instituten te vinden die, zeker in Nederland, maar ook in Europa en soms wereldwijd een belangrijke rol spelen. Deze sector is de laatste jaren en nu nog steeds aan veel veranderingen onderhevig.

De Nederlandse industrie behoort qua omzet en werkgelegenheid tot de grootste sectoren van ons land en is goed voor 1 miljoen arbeidsplaatsen en een exportaandeel van meer dan 50% van de totale export. De industrie in Nederland is kapitaal intensief en kent toonaangevende bedrijven in diverse industriele niches, zoals de voedingsmiddelensindustrie, maak en - procesindustrie, grafische industrie en de chemie. De huidige concurrentiepositie is sterk en wordt gekenmerkt door een hoge kennisintensiviteit, arbeidsproductiviteit en exportoriëntatie.

De Non-profit sector in Nederland is een van de grootste ter wereld en kenmerkt zich door een verscheidenheid aan organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, openbaar vervoer en kunst & cultuur. Deze organisaties zijn erg belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving. Vanuit de overheid stroomt een aanzienlijk grote hoeveelheid financiele middelen richting deze organisaties. Daarom worden er steeds hogere eisen gesteld aan transparantie, doelmatigheid en rechtmatigheid van gespendeerde gelden.

Subscribe to Markten

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar