contact

Contact

Privacy Statement

Privacy statement

Persoonlijke gegevens
Qando Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Deze website kunt u anoniem raadplegen.

Verzamelen van gegevens
De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van digitale nieuwsbrieven en/of gesprekken met medewerkers van Qando Consultancy.

Doel en verwerking van (persoons)gegevens
Met het registreren van gegevens van bezoekers van de website(s) beoogt Qando de effectiviteit van haar website(s) te verbeteren. Voor het gebruik van deze gegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die de bezoeker zelf achtergelaten heeft en dat contactgegevens niet aan derden ter beschikking worden gesteld of gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor de bezoeker ze heeft achtergelaten. Bovendien wordt de adressenlijst slechts gebruikt door Qando BV.

Wijzigingen Privacy Statement
Qando behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar