contact

Contact

“Have the courage to say no. Have the courage to face the truth. Do the right thing because it is right. These are the magic keys to living your life with integrity.”

W. Clement Stone

Non-Profit

De Non-profit sector in Nederland is een van de grootste ter wereld en kenmerkt zich door een verscheidenheid aan organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid, openbaar vervoer en kunst & cultuur. Deze organisaties zijn erg belangrijk voor het goed functioneren van de samenleving. Vanuit de overheid stroomt een aanzienlijk grote hoeveelheid financiele middelen richting deze organisaties. Daarom worden er steeds hogere eisen gesteld aan transparantie, doelmatigheid en rechtmatigheid van gespendeerde gelden.
Daarnaast stellen ‘klanten’ van deze organisaties ook steeds hogere eisen aan de geleverde producten en diensten en wil men ‘waar voor hun geld’.

Overheid

Van overheidsinstanties wordt ook steeds meer slagvaardigheid en transparantie gevraagd. De veeleisende burgers, bedrijven en instellingen nemen tegenwoordig geen genoegen met een gemiddelde kwaliteit van dienstverlening. Men verlangt, ondanks de toenemende complexiteit, minder regelgeving en meer kwaliteit van geleverde diensten. Daarin is de overheid in toenemende mate afhankelijk van leveranciers, bijvoorbeeld voor de bouw en/of levering van ICT-systemen die de primaire taken van de overheid ondersteunen.

Gezondheidszorg

In deze sector wordt al jaren gestreefd naar transparantie en kostenbeheersing, terwijl de vraag naar zorg toeneemt en de kwaliteit door allerlei maatregelen en ontwikkelingen onder druk staat. Met behulp van innovaties, nieuwe informatiesystemen en zelfs nieuwe bedrijfsmodellen wordt getracht om aan de veranderende eisen van patiënten, zorgverzekeraars en overheid te voldoen.
Qando helpt opdrachtgevers in bovengenoemde sectoren met het professionaliseren van de inkoopfunctie. De inkoopafdeling wordt verder ontwikkeld om een bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen. Daarnaast worden opdrachtgevers ondersteund bij (Europese) aanbestedingen, bij het opzetten van contractmanagement en bij leveranciersmanagement.
 

Tags: 

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar