contact

Contact

“Knowledge is power and enthusiasm pulls the switch.”

Steve Droke

Inhuur externen

Bij veel organisaties wordt de inhuur van externen een steeds belangrijker thema. Vaak is inhuur al de grootste inkoopcategorie en door demografische, economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (toenemende vergrijzing en toenemende behoefte aan vrijheid), zal deze inkoopcategorie steeds groter worden. Door decentrale inrichting van de inhuur bestaat niet altijd centraal overzicht en loopt de organisatie mogelijk financiële en juridische risico’s. Daarnaast zijn er veel betrokkenen bij het inhuren van professionals. De inhurende manager wil snelle beschikbaarheid van kwalitatief goede professionals, inkoop wil voordelig inkopen en HR heeft een rol bij het beschrijven van het functieprofiel. Finance tot slot mag de factuur matchen en betalen. Wij zien veel organisaties die weinig tot geen grip hebben op het inhuurproces.

Qando heeft dergelijke processen al ingericht voor meerdere organisaties en heeft verschillende diensten ontwikkeld waarmee u weer grip kunt krijgen op het inhuurproces:

  • quick scan externe inhuur
  • inrichten Source-to-Contract en Procure-to-pay inhuurproces
  • inrichten inhuurdesk
  • inrichten functiehuis, workflow en documentflow inhuur externen
  • automatiseren van (delen van) het inhuurproces
  • begeleiding bij Rfi/RFP trajecten voor externe inhuur
Tags: 

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar