contact

Contact

“Visionary people face the same problems everyone else faces; but rather than get paralyzed by their problems, visionaries immediately commit themselves to finding a solution.”

Bill Hybels

Industrie

De Nederlandse industrie behoort qua omzet en werkgelegenheid tot de grootste sectoren van ons land en is goed voor 1 miljoen arbeidsplaatsen en een exportaandeel van meer dan 50% van de totale export. De industrie in Nederland is kapitaal intensief en kent toonaangevende bedrijven in diverse industriele niches, zoals de voedingsmiddelensindustrie, maak en - procesindustrie, grafische industrie en de chemie. De huidige concurrentiepositie is sterk en wordt gekenmerkt door een hoge kennisintensiviteit, arbeidsproductiviteit en exportoriëntatie.

Enkele trends zijn:

Verduurzaming, clean processes zijn enerzijds een antwoord op de opgelegde strenge regelgeving aan de industrie omtrent duurzaamheid en de verwachtingen van consumenten en anderzijds op de schaarste aan grondstoffen en de hoger wordende kosten voor water en energiegebruik. Flexibilisering, de Nederlandse bedrijven zullen verder flexibiliseren in proces en in inzet van resources om de fluctuatie in de vraag op te kunnen vangen, dit in combinatie met een sterk vergrijzende arbeidsmarkt, (binnen een aantal bedrijven gaat tot wel 50% van de huidige populatie werknemers binnen nu en 10 jaar met pensioen) waardoor ook in de toekomst gewaarborgd zal moeten worden dat de juiste kennis en kunde aanwezig is binnen het bedrijf. Verdere globalisering, Nederlandse bedrijven zoeken steeds vaker hun afzetmarkten in Zuid Oost Azie en binnen andere opkomende markten, maar vestigen ook zich ter plekke om daar te gaan produceren. Dit zal tot gevolg hebben dat outsourcing en verplaatsing van kern activiteiten naar het buitenland vraagstukken zijn die continu spelen. Daarnaast is er een continue focus op kostenbeheersing en efficienty verhoging door procesautomatisering en procesinnovatie.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er veranderende vaardigheden nodig zijn om bijvoorbeeld de HR-strategie of outsourcingsstrategie te bepalen of om processen lean te maken of te automatiseren. Qando helpt opdrachtgevers in deze sector bijvoorbeeld met het automatiseren van inkoop processen, Business Process Outsourcing, het vernieuwen van de inhuurstrategie en/of met het grip krijgen op het inhuurproces.

Tags: 

© 2014 Qando BV | All rights reserved

Hotjar